Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Zavarovanje doma 

Ponujamo vam kvalitetna zavarovanja za vaš dom. Na razpolago so vam praktično kritja vsa za vse nevarnosti.

Hiša

Zagotovite si clovito zavarovanje premoženja za kritje stroškov obnove in popravila po zavarovalnem primeru, v katerem je bilo vaše premoženje poškodovano ali uničeno.
Sem spada zavarovanje premoženjskih interesov lastnikov ali najemnikov stanovanjskih in počitniških objektov, pomožnih objektov, kmečkih gospodarstev, etažne lastnine ter stanovanjske opreme.

Paketno zavarovanje hiše zagotavlja popolno zavarovanje, saj z eno zavarovalno polico poskrbite za zavarovanje:

•hiše s pomožnimi objekti,
•stanovanjske opreme,
•stroškov čiščenja,
•odgovornosti,
•asistence na domu,
•družinskih članov za primer nezgode.

Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanj, ki se med seboj razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini kritij

Pregled zavarovalnih kritij po paketih si lahko ogledate v tabeli.

V paketih za zavarovanje hiše se pri izbranih zavarovanih nevarnostih lahko odločite za višje zavarovalno kritje, po dogovoru pa lahko v pakete dodatno vključite tudi naslednja zavarovanja:

•potresno zavarovanje,
•strojelomno zavarovanje instalacij,
•zavarovanje indirektnega udara strele,
•zavarovanje mehanskega loma,
•zavarovanje umetniških in antičnih predmetov ter zbirk za višje zneske,
•dodatno nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva.

Odločite se za sklenitev paketnega zavarovanja hiše in si zagotovite popolno varnost vas, vaših najbližjih ter vašega premoženja.
10 RAZLOGOV ZA SKLENITEV PAKETA ZA ZAVAROVANJE HIŠE

1 odlična zavarovalna kritja za ugodno ceno;
2 asistenčna pomoč - 24 ur na dan;
3 nezgodno zavarovanje za člane gospodinjstva;
4 hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov
5 zavarovanje na novo vrednost;
6 paketno zavarovanje je cenovno ugodnejše od sklenitve posameznih zavarovanj;
7 manj možnosti za napačne odločitve pri sklepanju zavarovanj - celovito zavarovanje premoženja v paketu;
8 preglednost sklenjenih zavarovanj - ena zavarovalna polica in pogoji;
9 paketni popust;
10 popust na takojšnje plačilo premije ali plačilo na obroke.

Natančnejši pregled zavarovalnih kritij in primerjavo med paketi si lahko ogledate v prospektu in pogojih za paketno zavarovanje hiše.
Posamična zavarovanja

Glede na vaše želje in potrebe lahko za zavarovanje vaše hiše izberete tudi posamična zavarovanja.

Stanovanje

Paketno zavarovanje stanovanja je dejansko posamezna etažna lastnina v večstanovanjskih objektih. To zavarovanje zagotavlja popolno, saj z eno zavarovalno polico poskrbite za:

•stanovanja v večstanovanjski zgradbi s pomožnimi objekti,
•stanovanjske opreme,
•stroškov čiščenja,
•odgovornosti,
•asistence na domu,
•družinskih članov za primer nezgode.

Kdaj zavarovanja ne moremo skleniti?

če je v etažni lastnini več kot polovica površine namenjene pridobitni dejavnosti;
če obstaja za etažno lastnino že sklenjeno premoženjsko zavarovanje pri drugi zavarovalnici.

Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanj, ki se med seboj razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini kritij:

•paket A - krije osnovne nevarnosti,
•paket B - krije nevarnosti, ki nas najpogosteje ogrožajo,
•paket C - krije najširšo paleto nevarnosti.

Pregled zavarovalnih kritij po paketih si lahko ogledate v tabeli.

V paketih za zavarovanje stanovanja se pri izbranih zavarovanih nevarnostih lahko odločite za višje zavarovalno kritje, po dogovoru pa lahko v pakete dodatno vključite tudi naslednja zavarovanja:

•potresno zavarovanje,
•strojelomno zavarovanje instalacij,
•zavarovanje indirektnega udara strele,
•zavarovanje mehanskega loma,
•zavarovanje umetniških in antičnih predmetov ter zbirk za višje zneske,
•dodatno nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva.

Odločite se za sklenitev paketnega zavarovanja stanovanje in si zagotovite popolno varnost vas, vaših najbližjih ter vašega premoženja.
10 RAZLOGOV ZA SKLENITEV PAKETA ZA ZAVAROVANJE STANOVANJA

1 odlična zavarovalna kritja za ugodno ceno;
2 asistenčna pomoč - 24 ur na dan;
3 nezgodno zavarovanje za člane gospodinjstva;
4 hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov
5 zavarovanje na novo vrednost;
6 paketno zavarovanje je cenovno ugodnejše od sklenitve posameznih zavarovanj;
7 manj možnosti za napačne odločitve pri sklepanju zavarovanj - celovito zavarovanje premoženja v paketu;
8 preglednost sklenjenih zavarovanj - ena zavarovalna polica in pogoji;
9 paketni popust;
10 popust na takojšnje plačilo premije ali plačilo na obroke.

Natančnejši pregled zavarovalnih kritij in primerjavo med paketi si lahko ogledate v prospektu in pogojih za paketno zavarovanje stanovanja.
Posamična zavarovanja

Glede na vaše želje in potrebe lahko za zavarovanje vašega stanovanja izberete tudi posamična zavarovanja.

Stanovanjska oprema

Poleg premoženjskega zavarovanja hiše ali stanovanja je priporočljivo zavarovati tudi opremo, saj je ob škodnem primeru tudi ta izpostavljena nevarnostim.
Pri zavarovanju stanovanjske opreme so predmet zavarovanja vsi stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva ter ki jih uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice, kakor tudi stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki niso stalno naseljena. Zavarovane so stvari, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo, gotovina, vrednostni papirji, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke (filatelistične, numizmatične in podobno).

Ena izmed zavarovalnic nudi paketno zavarovanje stanovanjske opreme, ki zagotavlja popolno zavarovanje, saj z eno zavarovalno polico poskrbite za zavarovanje:

•stanovanjske opreme, stvari za osebno rabo, dragocenosti ...,
•stroškov čiščenja,
•odgovornosti,
•asistence na domu,
•družinskih članov za primer nezgode.

Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanj, ki se med seboj razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini kritij:

•paket A - krije osnovne nevarnosti,
•paket B - krije nevarnosti, ki nas najpogosteje ogrožajo,
•paket C - krije najširšo paleto nevarnosti.

Pregled zavarovalnih kritij po paketih si lahko ogledate v tabeli.

V paketih za zavarovanje stanovanjske opreme se pri izbranih zavarovanih nevarnostih lahko odločite za višje zavarovalno kritje, po dogovoru pa lahko v pakete dodatno vključite tudi naslednja zavarovanja:

•potresno zavarovanje,
•zavarovanje indirektnega udara strele,
•zavarovanje mehanskega loma,
•zavarovanje umetniških in antičnih predmetov ter zbirk za višje zneske,
•dodatno nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva.

Odločite se za sklenitev paketnega zavarovanja stanovanjske opreme in si zagotovite popolno varnost vas, vaših najbližjih ter vašega premoženja.
10 RAZLOGOV ZA SKLENITEV PAKETNEGA ZAVAROVANJA

1 odlična zavarovalna kritja za ugodno ceno;
2 asistenčna pomoč - 24 ur na dan;
3 nezgodno zavarovanje za člane gospodinjstva;
4 hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov
5 zavarovanje na novo vrednost;
6 paketno zavarovanje je cenovno ugodnejše od sklenitve posameznih zavarovanj;
7 manj možnosti za napačne odločitve pri sklepanju zavarovanj - celovito zavarovanje premoženja v paketu;
8 preglednost sklenjenih zavarovanj - ena zavarovalna polica in pogoji;
9 paketni popust;
10 popust na takojšnje plačilo premije ali plačilo na obroke.

Natančnejši pregled zavarovalnih kritij in primerjavo med paketi si lahko ogledate v prospektu in pogojih za paketno zavarovanje stanovanjske opreme.
Posamična zavarovanja

Glede na vaše želje in potrebe lahko za zavarovanje vaše stanovanjske opreme izberete tudi posamična zavarovanja.

Posamična zavarovanja za dom

Na voljo so vam tudi posamična zavarovanja, ki jih sklenite posamično, ne glede na že obstoječe zavarovanje.
Predlagamo vam, da se odločite za paketno zavarovanje hiše, stanovanja ali stanovanjske opreme, saj si boste tako poleg celovitega zavarovanja premoženja v paketu, zagotovili tudi nezgodno zavarovanje članov vašega gospodinjstva ter nižjo zavarovalno premijo, kot pa če bi vsa zavarovanja iz paketa sklenili posamično.

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost.

V nadaljevanju vam predstavljamo zavarovanja, s katerimi boste učinkovito zavarovali svojo hišo, stanovanje in stanovanjsko opremo pred nevarnostjo požara, strele, izliva vode, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa, vloma, ropa in vrste drugih nevarnosti, ki nas vse dnevno ogrožajo.

POŽARNO ZAVAROVANJE

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.). Poleg nepremičnin pa lahko zavarujete tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari in oprema).

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za požarno zavarovanje.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME

Pravzaprav se niti ne zavedamo, koliko stvari imamo v stanovanju in kolikšna je njihova vrednost: oprema, stvari za osebno uporabo, gotovina, dragocenosti, umetniški predmeti, dokumenti in vrsta drugih osebnih in družinskih predmetov. Zavarujete jih lahko na dejansko vrednost ali na novo vrednost.

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za zavarovanje stanovanjske opreme.

ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV

Zavarovanje računalnikov krije uničenje, poškodovanje ter izginitev zavarovanih stvari zaradi vloma ali ropa. Zavarovanje krije škodo na računalnikih in pripadajoči opremi. V zavarovalno kritje lahko vključite tudi prenosne računalnike med prenosom oziroma prevozom.

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za zavarovanje računalnikov.

POTRESNO ZAVAROVANJE

Predmet potresnega zavarovanja so gradbeni objekti in premičnine. Zavarovalnica krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastaneta zaradi potresa.

Dodatno potresno zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih osnovnih zavarovanjih:

•požarno zavarovanje,
•zavarovanje stanovanjske opreme,
•zavarovanje računalnikov.

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in klavzuli za potresno zavarovanje.

DOMSKA ASISTENCA

S sklenitvijo zavarovanja boste pridobili pravico do uporabe pomoči v nujnih primerih, ki imajo lahko za posledico škodo na domu, ogrožanje zdravja ali neustrezne pogoje za bivanje.

Podrobnejše informacije lahko najdete v prospektu in pogojih za domsko asistenco.

VLOMSKO ZAVAROVANJE

Vlomsko zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj. Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na zgradbi ali njenih delih.

Podrobnejše informacije lahko najdete v pogojih za vlomsko zavarovanje.

ZAVAROVANJE STEKLA

Zavarovanje stekla krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla.

Podrobnejše informacije lahko najdete v pogojih za zavarovanje stekla.

ZAVAROVANJE ZA POŠKODBE APARATOV IN STROJEV

Zavarovanje ponuja zavarovalno zaščito v primeru uničenja ali poškodovanja strojev, strojnih ter električnih naprav ter instalacij (npr. fotoaparati višjih vrednosti, kamere ...), do katerih pride ob normalnih delovnih operacijah.

To zavarovanje krije predvsem škode, ki nastanejo zaradi:

•mehanskega loma,
•napak v konstrukciji, materialu ali izdelavi,
•delovanja električne energije (indirektni udar strele, kratek stik),
•zatajitve varovalnih ali regulacijskih naprav ter
•padca in prevrnitve.

ZAVAROVANJE ŽIVIL V ZAMRZOVALNIKIH

Zamrzovalniki se lahko pokvarijo ali pa prenehajo delovati zaradi izpada električne energije. Če to traja dlje časa, se lahko živila v njih pokvarijo.