Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Zavarovanja plovil 

Preden se odpravite morskim dogodivščinam naproti poskrbite za ustrezno zavarovanje vašega plovila

Kasko zavarovanje vodnih plovil

S kasko polico poskrbite za učinkovito zavarovanje:

•motornega čolna,
•gliserja,
•jahte ali
•jadrnice.

Zavarovalnica krije škodo, ki je nastala na trupu plovila z:

•obvezno opremo,
•pogonskim motorjem in/ali jadri ter
•dodatno opremo.

Za primer fizične izgube ali poškodbe vašega plovila lahko izbirate med tremi obsegi zavarovalnega kritja:

•škode zaradi popolne izgube ali prepustitve, stroške in nagrado za reševanje, ter škode zaradi delne izgube ali poškodbe zavarovanega predmeta:
•povzročene zaradi trčenja s plavajočim ali fiksnim predmetom, padca ali udarca predmeta, dotika dna, nasedanja, potopitve, viharja, neurja, toče, požara, eksplozije, udarca strele, tatvine, ropa, piratstva, zlonamernih dejanj tretjih oseb in vandalizma;
•nastale kot posledica požara, eksplozije, strele, tatvine, ropa in piratstva;

•škode zaradi popolne izgube ali prepustitve, stroške in nagrado za reševanje, povzročeno zaradi trčenja s plavajočim ali fiksnim predmetom, padca ali udarca predmeta, dotika dna, nasedanja, potopitve, viharja, neurja, požara, eksplozije, udarca strele in ropa.

S posebnim dogovorom lahko zavarovalno kritje razširite še na zavarovanje:

•stroškov dviganja potopljenega plovila,
•plovila med prevozom po kopnem,
•plovila, ki se izkorišča komercialno,
•plovila v času jadralnih regat ali tekmovanj,
•razširitve meja plovbe (širša/celinska plovba).

Preden se odpravite na morje sklenite tudi zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila.

Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila

OBVEZNO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI
Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki jo lastnik ali upravljalec vodnega plovila povzroči tretjim osebam, ki nastane zaradi:

•povzročitve smrti,
•telesnih poškodb in
•prizadetega zdravja oseb.

To je obvezno zavarovanje, ki krije škodo na osebah in ga morajo skleniti vsi lastniki ali upravljalci vodnih plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, ki so registrirani v Sloveniji.
RAZŠIRITVE KRITJA
Obvezno zavarovanje lahko razširite tudi na:

•kritje odgovornosti za škodo, ki jo lahko pri upravljanju vodnega plovila povzročite na stvareh v lastni tretjih oseb;
•kritje odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom na plovilu.

Kriti so tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.

Če obstajajo dodatne nevarnostne okoliščine, lahko zavarovalno kritje razširite tudi na zavarovanje odgovornosti za škode:

•v času jadralnih regat,
•zaradi onesnaženja,
•ki jih povzroči plovilo v času najema,
•ki jih povzroči vodni smučar, ko ga vleče plovilo,
•povzročene s plovilom, ki se izkorišča za gospodarski ali komercialni namen.

OBVEZNO ZAVAROVANJE NA HRVAŠKEM IN V ITALIJI
Zavarovalni pogoji Zavarovalnice Triglav ustrezajo hrvaškim in italijanskim zakonskim predpisom o obveznem zavarovanju odgovornosti, zato lahko tudi pri nas sklenete zavarovanje, ki ustreza predpisom v teh dveh državah:

•na Hrvaškem za plovila, katerih moč motorja presega 15 kW,
•v Italiji za plovila, katerih moč motorja presega 3 kW.

Preden se odpravite na morje sklenite tudi kasko zavarovanje vodnih plovil.