Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Zavarovanja kmetij in izdelkov 

Zavarujte vašo kmetijo in ostale posevke na njej. Vremenske razmere in ostali dejavniki naj ne bodo vaš strah.

Zavarovanje posevkov in plodov

Poskrbite, da toče, pozebe, poplave, požari, viharji in druge nevšečnosti ne bodo ogrozili vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka. Pri tem vam lahko pomaga zavarovanje posevkov in plodov, ki ga sofinancira tudi država.

Kaj zavarujemo?
Zavarujemo vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.
Katere so nevarnosti, ki jih zavarujemo?
Pridelke zavarujemo pred nevarnostmi:

•toče,
•požara,
•strele,
•spomladanskega mraza,
•viharja in
•poplave.

NOVO - pred nevarnostjo obilnih jesenskih padavin, ki lahko povzročijo poplavljanje ali zastajanje vode na njivah, zavarujemo tudi ozimne kulture. Z zavarovanjem si boste zagotovili povrnitev dogovorjenega dela stroškov ponovne setve.
VRSTE ZAVAROVANJ
Z osnovnim zavarovanjem lahko zavarujete:

•poljščine: žita, krmne rastline, industrijske rastline…,
•vinograde,
•hmelj,
•sadovnjake (na prostem in pod zaščito),
•vrtnine (na prostem in pod zaščito) in
•druge kulture.

Priporočamo vam, da poleg osnovnega zavarovanja sklenete še dodatno zavarovanje, s katerim boste posevke in plodove zavarovali še pred:

•spomladanskim mrazom,
•viharjem in
•poplavo.

Sofinanciranje zavarovalne premije
Vsi nosilci kmetijskega gospodarstva, ki ste vpisani v register kmetijskih gospodarstev, lahko izkoristite 50 % sofinanciranje zavarovalne premije s strani države. Polovico premije poravnate sami, drugo polovico pa v vašem imenu uveljavlja Zavarovalnica Triglav.

Če imate poleg posevkov tudi plemenske krave, vam svetujemo sklenitev Živinorejskega paketa, saj si boste poleg zavarovanja krav in izpada proizvodnje mleka, zagotovili tudi 10 % popust pri sklenitvi osnovnega zavarovanja posevkov za krmo.