Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Naložbena zavarovanja 

Namenjeno je vsem, ki želite svoji družini zagotoviti socialno varnost ob morebitnem neljubem dogodku in hkrati varčujete.

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je dolgoročno zavarovanje in varčevanje, v okviru katerega:

•ste za primer smrti zavarovani z zajamčeno zavarovalno vsoto,
•lahko izbirate med tremi naložbenimi strategijami,
•lahko osnovnemu zavarovanju priključite različna dodatna zavarovanja.

Namenjeno je vsem, ki želite svoji družini zagotoviti socialno varnost ob morebitnem neljubem dogodku. Ob tem želite tudi varčevati in ste pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot premoženja izbranega sklada.
Vzajemno zavarovanje dveh oseb
S tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.
Premija
Minimalna premija za osnovno zavarovanje znaša 30 EUR mesečno, od tega 10 EUR za posamezen sklad. Plačuje se obročno: mesečno, četrtletno, polletno ali letno.
i.triglav
Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete tudi v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.
Vpogled v gibanje VEP
Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi sta vam omogočena vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi Zavarovalnice Triglav ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Enkratno naložbeno zavarovanje

Enkratno naložbeno zavarovanje je dolgoročno zavarovanje in naložba z zavarovalno dobo od 10 do 25 let.
Zavarovanje združuje:

•življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto,
•varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

Ob sklenitvi Enkratnega naložbenega zavarovanja:

•določite zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti in
•izberete enega ali več skladov iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav, na gibanje katerih bodo vezana vaša vložena sredstva.

Premija se plača v enkratnem znesku v višini najmanj 1.700 EUR.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe v starosti od 14 do vključno 65 let.

ABC življenjsko zavarovanje

Glavni namen zavarovanja je zagotovitev finančne varnosti svojcem oz. sebi v primeru nepredvidenih dogodkov ob hkratnem varčevanju z dostopnimi zavarovalnimi premijami.
ABC življenjsko zavarovanje je kombinacija:

•življenjskega zavarovanja za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto,
•varčevanja, ki je vezano na gibanje vrednosti enot premoženja skladov,
•Dodatnega nezgodnega zavarovanja za primer nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe v starosti od 14 do vključno 50 let.

Zavarovanje se sklene brez zdravniškega pregleda in brez vprašanj o zdravstvenem stanju zavarovane osebe.

Zavarovalne premije in zavarovalne vsote so vnaprej določene. Če želite višje zavarovalno kritje, lahko sklenete dve polici ABC življenjskega zavarovanja. Zavarovalne premije se plačujejo mesečno, možna pa so tudi dodatna enkratna vplačila.

ABC življenjsko zavarovanje je zavarovanje z odprto zavarovalno dobo. To pomeni, da lahko ABC življenjsko zavarovanje postane vaše zavarovanje za vse življenje oziroma da lahko iz zavarovanja kadarkoli izstopite.

Naložbeno življenjsko zavarovanje ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ

Naložbeno življenjsko zavarovanje ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ je dolgoročno zavarovanje in varčevanje, v okviru katerega:

•ste z zajamčeno zavarovalno vsoto zavarovani za primer smrti,
•lahko izbirate med dvema naložbenima strategijama,
•lahko osnovnemu zavarovanju priključite različna dodatna zavarovanja.

Namenjeno je vsem, ki želite svoji družini zagotoviti socialno varnost ob morebitnem neljubem dogodku. Ob tem želite tudi varčevati in ste pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti točk naložbenega paketa.
Vzajemno zavarovanje dveh oseb
S tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.
Premija
Minimalna premija za osnovno zavarovanje znaša 30 EUR mesečno. Plačuje se obročno: mesečno, četrtletno, polletno ali letno.