Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Posevki in kmetije 

Če ne želite ogroziti vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka, poskrbite in zavarujte s pravim zavarovanjem.

Zavarovanje posevkov in plodov

Kaj zavarujemo?
Zavarujemo vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.
Katere so nevarnosti, ki jih zavarujemo?
Pridelke zavarujemo pred nevarnostmi:

•toče,
•požara,
•strele,
•spomladanskega mraza,
•viharja in
•poplave.

NOVO - pred nevarnostjo obilnih jesenskih padavin, ki lahko povzročijo poplavljanje ali zastajanje vode na njivah, zavarujemo tudi ozimne kulture. Z zavarovanjem si boste zagotovili povrnitev dogovorjenega dela stroškov ponovne setve.
VRSTE ZAVAROVANJ
Z osnovnim zavarovanjem lahko zavarujete:

•poljščine: žita, krmne rastline, industrijske rastline…,
•vinograde,
•hmelj,
•sadovnjake (na prostem in pod zaščito),
•vrtnine (na prostem in pod zaščito) in
•druge kulture.

Priporočamo vam, da poleg osnovnega zavarovanja sklenete še dodatno zavarovanje, s katerim boste posevke in plodove zavarovali še pred:

•spomladanskim mrazom,
•viharjem in
•poplavo.

Sofinaciranje zavarovalne premije
Vsa kmetijska gospodarstva, ki so mala ali srednje velika podjetja, so upravičena do sofinaciranja zavarovalne premije s strani države v višini 50 %.

Če imate poleg posevkov tudi plemenske krave, vam svetujemo sklenitev Živinorejskega paketa, saj si boste poleg zavarovanja krav in izpada proizvodnje mleka, zagotovili tudi 10 % popust pri sklenitvi osnovnega zavarovanja posevkov za krmo.